วิธีการย้ายสิทธิ์(เครื่อง)ด้วยตนเอง และ เงื่อนไขการใช้งานระบบ License

ระบบเทรด Super High Profit Tools จะมีระบบตรวจสอบการใช้งาน (Software License) โดยมีเงื่อนไขการใช้งานดังนี้

เงื่อนไขการใช้งาน

1. ไม่จำกัดประเภทบัญชีเทรด

2. ไม่จำกัดจำนวนบัญชีเทรด

3. ไม่จำกัดหมายเลขบัญชีเทรด

4. ไม่จำกัดโบรก

5. ไม่จำกัดจำนวน MT4

6. จำกัดการใช้งานตามข้อที่ 1-5 ได้ภายใน 1 เครื่องที่ติดตั้งครั้งแรกเท่านั้น

*** เครื่องที่ติดตั้งหมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ ,โน๊ตบุ๊ค ,VPS ,RDP ***

  เงื่อนไขการย้ายสิทธิ์ไปยังเครื่องใหม่

ผู้ใช้ระบบเทรดสามารถทำการย้ายสิทธิ์การใช้งานไปยังเครื่องใหม่ได้เอง โดยมีเงื่อนไขการย้ายสิทธิ์ดังนี้

สามารถทำการย้ายเครื่องติดตั้งได้ 3 ครั้ง ต่อเดือน


  รายละเอียดการย้ายสิทธิ์ไปยังเครื่องใหม่

คลิ๊กที่ปุ่ม License Manager ตามภาพล่างนี้

คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยาย

ระบบ License


จะปรากฎหน้าต่างย่อยขึ้นมา โดยจะมีปุ่ม 2 ปุ่ม ซึ่งมีหน้าที่ดังนี้

คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยาย

ระบบ License

1. ปุ่ม Repair License ทำหน้าที่ซ่อมแซมระบบ License ในเครื่องที่ติดตั้ง ในกรณีที่ใช้งานที่เครื่องเดียวมาตลอด แต่อยู่ๆไม่สามารถใช้งานระบบเทรดได้ ทั้งๆที่กรอกค่า License Key ถูกต้องแล้ว และ ได้ทำการ Save ค่าให้ Templates แล้ว การ Repair License สามารถทำได้ตลอดเวลาไม่จำกัดจำนวนครั้งในการทำและไม่ส่งผลเสียหายใดๆต่อระบบเทรด เพียงแค่คลิ๊กที่ปุ่ม Repair License เท่านั้นก็เสร็จสิ้น

2. ปุ่ม Reset License ทำหน้าที่ยกเลิกสิทธิ์การใช้งานที่เครื่องปัจจุบัน เพื่อนำระบบเทรดไปใช้ในเครื่องใหม่ จำกัดการใช้งานที่ 3 ครั้ง/เดือน ระบบจะทำการจดบันทึกจำนวนครั้งโดยอัตโนมัติ และ แจ้งจำนวนครั้งที่เหลือให้ทราบทุกครั้ง เมื่อใช้สิทธิ์เกินกำหนดจะไม่สามารถย้ายสิทธิ์การติดตั้งได้ในเดือนนั้น ต้องรอเดือนถัดไปจึงจะสามารถแจ้งย้ายสิทธิ์การติดตั้งได้ หากใช้สิทธิ์เกินจากกำหนดในเดือนนั้น แต่ต้องการย้ายเครื่อง ท่านสามารถแจ้งขอย้ายสิทธิ์ได้โดยตรงกับทีมงาน โดยมีค่าบริการครั้งละ 100 บาท


  ขั้นตอนการย้ายสิทธิ์ไปยังเครื่องใหม่

คลิ๊กที่ปุ่ม License Manager (ปุ่มสีม่วง)

จะปรากฎหน้าต่างย่อยขึ้นมา ให้คลิ๊กที่ปุ่ม Reset License หนึ่งครั้ง แล้วรอซักครู่ ห้ามคลิ๊กสลับไทม์เฟรม หรือ คลิ๊กปุ่มใดๆ จะปรากฎข้อความดังภาพล่างนี้

License reset remaining count : 2 time”  หมายถึงว่า สิทธิ์การย้ายเครื่องของท่านเหลืออีก 2 ครั้ง

หลังจากนั้นให้ปิดโปรแกรม MT4 โดยทันที ห้ามคลิ๊กสลับไทม์เฟรม หรือ คลิ๊กปุ่มใดๆ

คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยาย

ระบบ License

ทำการติดตั้งระบบเทรดที่เครื่องใหม่ โดยใช้ License Key เดิม ก็จะสามารถใช้งานระบบเทรดได้ตามปกติที่เครื่องล่าสุด

 

https://topindy.com/forum/license

 

 

 

Author: Topindy