Dashboard EA

Super Dashboard EA

ระบบจัดการออเดอร์

วิธีการสั่งซื้อ   คู่มือการใช้งาน

ระบบเทรด Super-D-EA จะช่วยให้มือใหม่สามารถเทรดได้ดุจมืออาชีพ รองรับการเทรดในทุกสินค้าในตลาดเทรด ทุกสไตล์การเทรดทั้ง สั้น กลาง และ ยาว

ระบบจัดการออเดอร์

ระบบจัดการออเดอร์ของ Super Dashboard EA จะสามารถจัดการออเดอร์ได้ 2 ระบบคือ
1. จัดการออเดอร์ด้วยระบบปกติ เพื่อใช้ในการเทรดมือ
2. จัดการออเดอร์ด้วยระบบอัตโนมัติ (Auto EA)โดยระบบจะทำการเปิดเข้าออเดอร์ให้โดยอัตโนมัติเมื่อราคาเข้าเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้

Market Order
สามารถสั่งเปิดออเดอร์ Buy หรือ Sell ได้ด้วยคลิ๊กเดียว โดยระบบจะทำการคำนวณค่า Stop loss และ Take profit ให้โดยอัตโนมัติ โดยใช้กลไกของระบบ ATR (Average True Range)

Market order และ Pending order

Pending Order
สามารถสั่งเปิดออเดอร์ล่วงหน้า(Pending Order) แบบต่างๆได้ด้วยคลิ๊กเดียว โดยระบบจะทำการคำนวณค่า Stop loss และ Take profit ให้โดยอัตโนมัติ โดยใช้กลไกของระบบ ATR (Average True Range) เมื่อมีการเปิด Pending order ให้กับสินค้าแล้ว ระบบจะทำการใส่เครื่องหมาย * ไว้ที่ชื่อสินค้า เพื่อให้เราได้เห็นชัดเจนว่ามีการเปิด Pending order ไว้กับสินค้าไหนบ้าง

Market order และ Pending order

Lot Position Report
ระบบจะทำการรายงานการใช้ Lot position ของออเดอร์ทั้งหมดที่ถูกเปิด เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการระบบ Money Management ได้สะดวกขึ้น ช่วยหลีกเลี่ยงการเกิด Overtrade ได้เป็นอย่างดี โดยจะแสดงผลรวมกำไร/ขาดทุนของออเดอร์ Buy และ ผลรวมกำไร/ขาดทุนของออเดอร์ Sell และ แสดงผลรวมของ Lot position ของการเปิดออเดอร์ฝั่ง Buy และ การเปิดออเดอร์ฝั่ง Sell และ ผลรวมการใช้ Lot position ทั้งหมด

Lot Position Report

ATR Stop Loss
ระบบสามารถคำนวณหาค่าสำหรับ Stop loss และ Take Profit ให้โดยอัตโนมัติ โดยการอ้างอิงค่า ATR(Average True Range)ซึ่งเป็นค่าความผันผวนก่อนหน้าปัจจุบันนำมาใช้ในการคำนวณระยะของ Stop loss และ Take Profit ตัวเลขที่ป้อนนั้นคือจำนวนเท่าของค่า ATR เช่นใส่เลข 1.5 ก็หมายถึง 1.5 เท่าของ ATR นั้นเอง และยังสามารถบอกค่า Lot สูงสุดที่จะสามารถเทรดได้ในแต่ละครั้ง และ ค่า lot ที่เหลือที่สามารถใช้เทรดได้ หากใช้เกินกว่านี้จะแจ้งว่าเกิดการ Overtrade และ ระบบจะทำการ Lock ไม่ให้เปิดออเดอร์เพิ่มได้ (สามารถสั่งยกเลิกระบบ lock ได้)

ATR Stop Loss

Overtrade alert

Close All Orders
ระบบสามารถคลิ๊กที่ปุ่ม CLOSE ALL OPEN ORDERS เพื่อสั่งปิดออเดอร์ทุกออเดอร์ทั้ง Buy และ Sell ที่เปิดอยู่(ยกเว้น Pending order) หรือ หากคลิ๊กที่ปุ่ม DELETE(ชื่อสินค้า)PENDING ระบบก็จะทำการลบ Pending order ของสินค้านั้นออกไป

Close All Orders

Close All Profit Orders
ระบบเทรด Super-D-EA สามารถสั่งปิดออเดอร์ทุกออเดอร์ที่เปิดอยู่ที่มีกำไรตามที่กำหนดเป็นจำนวนเงินได้ โดยการกรอกตัวเลขจำนวนเงินกำไรที่ต้องการปิดเช่น กำหนดตัวเลขจำนวนเงินที่ช่องไว้ 15 เมื่อคลิ๊กที่ปุ่ม CLOSE ALL PROFIT ก็หมายถึงออเดอร์ที่มีกำไรตั้งแต่ $15 ขึ้นไปจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ

Close All Profit Orders

Lot Position Close
สามารถแบ่งปิดทำกำไรในแต่ละออเดอร์ได้ เช่นเปิดออเดอร์ Buy ไว้ที่ 0.10 Lot เวลาต่อมาออเดอร์ Buy นั้นมีกำไรไปพอสมควรแล้วแต่ราคายังไม่ไปถึงจุด TP เราสามารถทำการแบ่งปิดทำกำไรตามจำนวน Lot position ได้โดยใส่ตัวเลข Lot position ลงไปที่ช่อง เช่น ต้องการจะแบ่งปิดออเดอร์ไป 0.05 Lot ไปก่อนก็ให้ใส่ตัวเลข 0.05 ลงที่ช่อง จากนั้นก็ให้คลิ๊กที่เครื่องหมาย X ด้านขวามือสุดของรายชื่อสินค้าที่ต้องการปิด ระบบจะทำการปิดออเดอร์ Buy นั้นไป 0.05 Lot ในการทำกำไรไปก่อน ออเดอร์ Buy นั้นก็จะกลายเป็นออเดอร์ที่เปิดที่ 0.05 Lot (จากเดิม 0.10 Lot)

Lot Position Close

เครื่องหมาย X ที่อยู่ด้านขวามือสุดของ Dashboard จะเป็นตัวจัดการปิดออเดอร์ของสินค้านั้นๆ โดยสามารถสั่งปิดเฉพาะ Buy หรือ Sell ในกรณีที่มีการเปิดออเดอร์ Buy และ Sell ในสินค้าเดียวกันที่เรียกว่าการเปิดแบบ Hedging order หากราคาไปในทิศทางฝั่งหนึ่ง เราต้องการสั่งปิดออเดอร์อีกฝั่งก็สามารถคลิ๊กที่เครื่องหมาย X ได้ทันที หรือ จะสั่งปิดออเดอร์ทั้งหมดของสินค้านั้นก็ได้เช่นกัน
Close All Orders

Take Profit Alert
ระบบเทรด Super Dashboard EA มีระบบช่วยแจ้งเตือนเมื่อกราฟราคามีการทำรอบสวนทางกับออเดอร์ที่เปิดไว้ โดยใช้เงื่อนไขจากการตัดกันของสัญญาณ MACD เช่น เปิดออเดอร์ Sell ไว้ เมื่อเวลาต่อมาสัญญาณ MACD วิ่งตัดขึ้นนั้นหมายถึงรอบของกราฟปัจจุบันกำลังวิ่งในขาขึ้นย่อยหากราคาอยู่กลางเทรนด์ หากเป็นปลายเทรนด์ก็อาจเป็นการกลับตัวจาดขาลงไปเป็นขาขึ้น ซึ่งแสดงว่าขณะนั้นราคาได้วิ่งสวนทางกับออเดอร์ที่เปิด หากเป็นการเปิดออเดอร์ Sell ไว้ แล้วราคาวิ่งเป็นขาขึ้น ระบบก็จะแจ้งเตือนให้เห็นเพื่อให้เราได้พิจารณาว่าจะปิดออเดอร์ทำกำไรตอนนั้นเลย หรือยังไม่ปิดเพื่อรอรอบใหม่ที่เหมาะสม

Take Profit Alert

ระบบเข้าออเดอร์แบบอัตโนมัติ (Auto EA)
ระบบเทรด Super Dashboard EA มีระบบเทรดแบบ Auto EA โดยจะเข้าออเดอร์ให้เองโดยอัตโนมัติ เมื่อราคาเข้าเงื่อนไขตามสัญญาณที่กำหนดไว้ โดยผู้ใช้สามารถเลือกใช้สัญญาาณต่างๆได้ตามต้องการ ในการสั่งรัน Auto EA เราสามารถกำหนดไทม์เฟรมที่จะใช้รัน Auto EA ไว้ได้โดยตรง โดยที่จะไม่เกี่ยวข้องกับไทม์เฟรมปัจจุบันที่เปิดไว้ เพื่อป้องกัน Auto EA ทำงานผิดไทม์เฟรมโดยไม่ได้ตั้งใจ ในขณะที่ Auto EA ทำงานท่านสามารถทำการวิเคราะห์กราฟ หรือ เปิดและปิดมือได้ทันที ทำให้สะดวกในการใช้งานพร้อมกันทั้งสองระบบได้อย่างลงตัว

Take Profit Alert


Take Profit Alert


Take Profit Alert


Take Profit Alert