คู่มือการใช้งานระบบจัดการออเดอร์

*** หากดูผ่านมือถือให้แตะที่มุมซ้ายบนสุดของจอจะปรากฎเมนูให้เลือก ***

ระบบเทรด Tornado EA เป็นระบบเทรดมือ โดยอาศัยกลไกการทำงานของระบบ EA (Expert Advisor) เป็นตัวควบคุมจัดการออเดอร์ทั้งหมด เพียงแต่ไม่ได้ใส่กลไกการเปิดปิดออเดอร์แบบออโตเมติกเข้าไปเท่านั้น เพราะต้องการให้ผู้ใช้เป็นผู้กลั่นกรองเงื่อนไขต่างๆก่อนเข้าออเดอร์ด้วยมือ ซึ่งจะได้ผลมากกว่า ซึ่งเป็นการเทรดแบบมืออาชีพเต็มตัว แผงควบคุมระบบจัดการออเดอร์ก็จะมีหน้าตาตามภาพล่างนี้

Tornado-EA-แผงควบคุมออเดอร์

 

ระบบ Auto EA ทำหน้าที่คอยตรวจสอบออเดอร์ที่าเปิดไว้ โดยจะตรวจสอบตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้ ในทุกคู่เงินทุกออเดอร์ที่เปิดอยู่ ระบบจะทำการปิดออเดอร์ตามจำนวนเงินที่กำหนด ทั้งออเดอร์ที่มีกำไร และ ออเดอร์ที่ขาดทุน หากใส่เลข 0 จะเป็นการปิดการใช้งานระบบ Auto EA ในส่วนนี้

Tornado-EA-V2.2

 

เริ่มต้นเปิดออเดอร์

สิ่งแรกสุดที่ควรจะทำก่อนที่จะเปิดเข้าออเดอร์ก็คือ “การกำหนดตัวเลขขาดทุน” ด้วยเปอร์เซนต์ความเสี่ยง เพื่อให้เราได้รู้ก่อนว่าหากพลาดจะขาดทุนเท่าไหร่ นี่คือเทคนิคการเทรดที่ถูกต้องตามหลักการสากล หากทำเช่นนี้โอกาสที่จะล้างพอร์ตจะไม่เกิดขึ้นเลย หรือ เกิดขึ้นได้ยากมาก เพราะเราควบคุมการขาดทุนไว้ก่อนแล้ว

ตามภาพล่างนี้แค่เราความเสี่ยงที่ช่อง %RISK ระบบเทรด Tornado EA ก็จะคำนวณตัวเลขขาดทุน และ ระยะ Stop loss ให้โดยอัตโนมัติ โดยอ้างอิงจากค่า Lot ที่ช่องบนสุด ซึ่งในภาพก็คือ 0.05 นั้นหมายถึงว่า เมื่อเรากำหนดความเสี่ยงที่ 1% ของเงินทุนใน Balance ก็จะได้จำนวนเงินที่ยอมเสี่ยงคือ $12.37 โดยมีระยะ SL ที่ 2474 จุด ที่ 0.05 Lot

เราสามารถคลิ๊กเพิ่มลดค่า Lot ค่าระยะ SL ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามค่า Lot ทำให้เราสามารถมองเห็นระยะ SL ที่เหมาะสมได้ก่อนคลิ๊กสั่งเปิดออเดอร์

Tonado-EA-คำนวณความเสี่ยง

 

เมื่อเปลี่ยนค่า Lot ระยะ SL ก็จะเปลี่ยนตามค่า Lot ทำให้เราได้เห็นระยะ SL ที่เหมาะสมในการเทรด

Tonado-EA-ค่า-Lot-SL

 

ภาพล่างนี้ทดสอบคลิ๊กที่ปุ่ม Sell ระบบเทรดก็จะทำการเปิดออเดอร์ Sell พร้อมกับตั้งค่า SL และ TP ให้โดยอัตโนมัติ

Tonado-EA-เปิดออเดอร์-Sell

 

การตั้งค่า Pending Order

ที่หัวข้อของการตั้งค่า Pending Order จะมีแค่ 2 จุดเท่านั้น

(1) Delete all pending orders of all symbols. หมายถึงการตั้งค่าให้ลบทุก Pending Order ของทุกคู่เงินที่ตั้งไว้หรือไม่ ค่ามาตรฐานได้กำหนดให้ลบเฉพาะคู่เงินที่เปิดกราฟปัจจุบันเท่านั้น

(2) Pending order period for last high & low calculator. หมายการคำนวณหาจุดวาง Pending Order ตามจุดราคาสูงสุด หรือ ราคาต่ำสุด ตามค่า Period ที่กำหนด ค่ามาตรฐานกำหนดไว้ 7 แท่งย้อนหลัง โดยให้หาว่าใน 7 แท่งย้อนหลัง มีจุดราคาสูงสุด และ จุดราคาต่ำสุดอยู่ราคาเท่าไหร่ ระบบเทรดก็จะใช้ราคาที่บริเวณราคาสูงสุด หรือ ต่ำสุดเป็นจุดวาง Pending Order

Tonado-EA-ตั้งค่า-Pending-Order

 

ภาพล่างนี้เป็นตัวอย่างการสั่งเปิดออเดอร์แบบ Buy Stop

Tonado-EA-เปิดออเดอร์-Buy-Stop

 

ภาพล่างเป็นตัวอย่างของการเปิดออเดอร์แบบ Sell Stop ระบบจะคำนวณหาว่าจุดราคาต่ำสุดอยู่ตรงในในระยะ 7 แท่งย้อนหลัง ซึ่งก็พบว่ามีจุดราคาต่ำสุดอยู่ตรงบริเวฯวงกลมในภาพ ระบบก็จะใช้บริเวณนั้นเป็นจุดวาง Sell Stop ซึ่งกรรณีเช่นนี้เราก็สามารถเอาเม้าส์จับลากเลือกจุดวางราคาของ Pending order ใหม่ได้ตามต้องการ

Tonado-EA-เปิดออเดอร์-SellStop

 

ภาพล่างนี้เป็นการเปิดออเดอร์แบบ Sell Limit ระบบจะหาว่ามีจุดราคาสูงสุดในรอบ 7 แท่งย้อนหลังที่ตรงไหน ซึ่งกรณีนี้ราคาได้วิ่งขึ้นมาต่อเนื่องจึงใช้จุดราคาสูงสุดของแท่งราคาปัจจุบันเป็นจุดวางออเดอร์แบบ Sell Limit

Tonado-EA-เปิดออเดอร์-Sell-Limit

 

ระบบสั่งแบ่งปิดออเดอร์ตามค่า Lot ที่กำหนด

ระบบจะตรวจสอบออเดอร์เฉพาะของคู่เงินปัจจุบันที่กำลังเปิดกราฟอยู่ในขณะนั้น ถ้าเป็นออเดอร์ Buy ท่านก็สามารถคลิ๊กที่ปุ่ม Close สีเขียว หากเป็นออเดอร์ Sell ท่านก็คลิ๊กที่ปุ่ม Close สีแดง ก่อนจะปิดออเดอร์ระบบจะตรวจสอบค่า Lot ที่ช่องสีเหลืองข้างบน และจะใช้ค่านั้นเป็นตัวปิดออเดอร์ สามารถปิดออเดอร์ได้ทั้งที่มีกำไร หรือ ออเดอร์ที่กำลังติดลบขาดทุนอยู่

สำมุติท่านเปิดออเดอร์ Buy ที่ 0.1 Lot และที่ช่อง Lot ก็จะค้างที่ตัวเลข 0.1 หากท่านคลิ๊กที่ปุ่ม Close สีเขียว ไม่ว่าออเดอร์นั้นจะมีกำไรหรือขาดทุนอยู่ ระบบเทรดก็จะสั้งปิดออเดอร์นั้นทันทีที่ 0.1 Lot นั้นหมายถึง ออเดอร์เปิดที่ 0.1 และ สั่งปิด 0.1 ออเดอร์นั้นก็จะถูกปิดไปโดยถาวร

แต่หากท่านเปลี่ยนค่า Lot ที่ช่องสีเหลืองข้างบนเป็น 0.03 Lot แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม Close สีเขียว ระบบเทรดก็จะทำการปิดออเดอร์ที่เปิดที่ 0.1 ออกไป 0.03  ออเดอร์ที่เปิดอยู่ขณะนั้นจากเดิมคือ 0.1 ก็จะกลายเป็นออเดอร์ 0.07 Lot (0.1-0.03=0.07)

หากออเดอร์นั้นกำลังทำกำไรอยู่ก็จะถูกปิดทำกำไรออกไป 0.03 Lot ก็เหมือนกับเราเปิดออเดอร์ 0.03 Lot แล้วสั่งปิด 0.03 ก็คือปิดทั้งหมดไม่เหลือออเดอร์ 0.03 อีกแล้ว  และ หากออเดอร์นั้นกำลังติดลบขาดทุน และเราสั่งปิดที่ 0.03 Lot จากออเดอร์ที่เปิดที่ 0.1 Lot  ระบบเทรดก็จะตัดการขาดทุนออกไป 0.03 Lot ออเดอร์ปัจจุบันก็จะเหลือ 0.07 Lot ที่กำลังขาดทุนต่อไป

Tonado-EA-แบ่งปิดออเดอร์ตามค่า Lot

 

ระบบปิดออเดอร์ที่มีกำไร หรือ ขาดทุน โดยกำหนดเป็นจำนวนเงิน

ระบบเทรดสามารถสั่งปิดเฉพาะออเดอร์ที่กำลังทำกำไรโดยกำหนดเป็นตัวเลขจำนวนเงิน (ไม่ได้กำหนดเป็นค่า Lot เหมือนการ Close แบบปกติ)

Tonado-EA-ระบบปิดทำกำไร

 

ระบบจำลองเส้น SL และ TP

คลิ๊กที่ปุ่ม MM ระบบเทรดจะสร้างเส้นจำลอง SL และ TP ให้โดยอัตโนมัติ

ระบบจำลองเส้น SL และ TP

https://topindy.com/tornado/orders