วีดีโอวิธีติดตั้งระบบเทรด Tornado EA

*** หากดูผ่านมือถือให้แตะที่มุมซ้ายบนสุดของจอจะปรากฎเมนูให้เลือก ***

https://topindy.com/tornado/tornado-install