วิธีปรับแต่งความเร็วของระบบ CSM

เนื่องจากระบบ CSM จะต้องทำการสแกนข้อมูลการซื้อขายของสินค้าแต่ละรายการเพื่อคำนวณหาค่าการเคลื่อนที่ของโมเมนตัมของแต่ละสินค้าทำจนครบทั้งหมด 30 รายการ ซึ่งต้องการพื้นที่หน่วยความจำและพื้นที่การดึงปริมาณแท่งราคามาคำนวณค่อนข้างมาก เรื่องของหนน่วยความจำอันนี้ขึ้นอยู่กับหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ และ จำนวนโปรแกรมที่ทำงานอยู่เบื้องหลังของระบบวินโดวส์เอง เรื่องนี้คงเป็นเรื่องของช่างหรือผู้ที่ชำนาญเรื่องของ Hardware และระบบ OS แต่สำหรับผู้ใช้งานที่ทำเป็นแค่การเปิดใช้งานโปรแกรม MT4 คงเข้าไปจัดการยุ่งยาก แต่ก็มีวิธีที่จะช่วยเพิ่มความเร็วของระบบ CSM ได้โดยไม่ต้องมีความรู้อะไรมากมายแค่เข้าไปตั้งค่าเท่านั้นเอง

โดยเลือกเปดที่หัวข้อ Tools ที่เมนูของโปรแกรม MT4 แล้วเลือกที่หัวข้อ Options

เมนู Tools

จากนั้นเลือกที่หัวข้อ Charts แล้วเลือกค่าตัวเลขสูงสุดตามภาพได้เลย แล้วคลิ๊กปุ่ม OK

วิธีปรับแต่งความเร็วของระบบ CSM

https://topindy.com/tornado/speed